Nowy termin na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego

 • by

Nowy termin na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego to lipiec 2020 r.
Jak już wcześniej informowaliśmy rejestrem objęci są:
zgodnie z art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Do
zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

 • spółki jawne;
 • spółki komandytowe;
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
  obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

  W komunikacie z 18 marca 2020 r., Ministerstwo finansów poinformowało, że termin na zgłoszenie
  beneficjentów rzeczywistych zostaje przesunięty z 13 kwietnia do lipca 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *