Tarcza branżowa przedłużona!

 • by

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące, postojowe na
kolejne miesiące, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności oraz
zwolnienia z opłacania składek do ZUS-u dla firm najbardziej dotkniętych
pandemią – przewiduje najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów, które
obowiązuje od 28 lutego 2021 r. Wydłuża ono świadczenia z tzw. tarczy
branżowej.
Rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników
obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19
przedłuża możliwość wnioskowania o świadczenia wskazane w tzw. tarczy
branżowej 6.0 oraz 7.0. 
Przedsiębiorcy mogą nadal wnioskować o:

 1. świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
 2. świadczenia postojowe
 3. dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
  gospodarczej
 4. zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na
  ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz
  Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
  Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych
  Pomoc uzależniona jest od przeważającego kodu PKD.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *